:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED ČASOVA V-VIII RAZREDA
za školsku 2019/2020 godinu

 

NASTAVNI KADAR:

- od I do IV razreda
- od V do VIII razreda

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.