:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovanka Partaljević

Ruk.rač.

Mersida Huremović

Adm.-fin. radnik

Ramo Tahirović

Domar škole

Bajazić Jukić

Ložač

Refik Ugljanin

Ložač

Alija Hodžić

Pomoćni radnik

Entezan Hadžiahmetagić

Domar škole

Sakib Mašović

Ložač

Samir Hajradinović

Pomoćni radnik

Zihnet Asotić

Pomoćni radnik

Jakša Vujović

Pomoćni radnik

Mirka Radević

Pomoćni radnik

Sehada Karišik

Pomoćni radnik

Esma Abdagić

Pomoćni radnik

Aziza Ramović

Pomoćni radnik

Sabaheta Hadžović

Pomoćni radnik

Slavica Đurić

Pomoćni radnik

Muratka Ajdinović

Pomoćni radnik

Ranka Radulović

Pomoćni radnik

Sanela Guzonjić

Pomoćni radnik

Muratka Kurtović

Pomoćni radnik

Šućro Pešković

Pomoćni radnik

Najla Mašović

Pomoćni radnik

 

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.