:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel╝ka 16.03.2020. godine. ::::

 
   

Razredna nastava:

Ime i prezime

Naziv predmeta

Indeks odel╝enja

Hermina Toković

Razredna nastava

I1

Ivana Radulović

Razredna nastava

I2

Mirza Mehonić

Razredna nastava

I3

Vezira Kolašinac

Razredna nastava

I4

Danijela Zelenkapić

Razredna nastava

I5

Rabija Selmanović

Razredna nastava

II1

Anđelija Dumić

Razredna nastava

II2

Zilha Ramović

Razredna nastava

II3

Suad Muhović

Razredna nastava

II4

Jusuf Mahmutović

Razredna nastava

II5

Sanela Asotić

Razredna nastava

III1

Branka Dumić

Razredna nastava

III2

Mulka  Zornić

Razredna nastava

III3

Nermina Abdagić

Razredna nastava

III4

Mersiha Mašović

Razredna nastava

III5

Adela Baždar

Razredna nastava

IV1

Marija  Žival╝ević

Razredna nastava

IV2

Alma  Avdović

Razredna nastava

IV3

Raza  Jukić

Razredna nastava

IV4

Mejra  Hasanović

Razredna nastava

IV5

Imer Halilović

Razredna nastava

I II III IV -Vapa

Ramo Halilović

Razredna nastava

Fijul╝e

Mirela Gudžević

Razredna nastava

Dunišiće

Anesa Avdović

Razredna nastava

Dunišiće

Meliha Hajradinović

Razredna nastava

Bagačiće

 

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.