:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
   

Predmetna nastava:

 

Ime i prezime

Nastavni predmet

Odel¼enja

Zejna Memić

Srpski jezik maternji

Srpski jezik kao nematernji

VIII 5

 

VIII1,2,3,4  + IV3,4

Mevluda Muminović

Srpski jezik kao maternji

Srpski jezik nematernji

VII5, VI5

 

VI 2,3,4

Kemal Avdić

Srpski jezik kao maternji

Srpski jezik nematernji

 V5

 

V1,2,3,4,+ III1

Marina Šekularac

Srpski jezik nematernji

VII 1,2,4

II 3,4,  IV1,5

Dino Lotinac

Bosanski jezik

Srpski jezik nematernji

VII 1,2, 3,4

VII3

Maida Korać

Bosanski jezik

Srpski jezik nematernji

VI 1,2,3,4

VI1

Emina Musić

Bosanski jezik

Srpski jezik nematernji

V1,3,4

III3

Lejla Đakovac

Bosanski jezik

Srpski jezik nematernji

VIII1,2,3,4,

II5

Edina Kučević

Bosanski jezik

Srpski jezik nematernji

V2

I1,3,4,5 i III4,5,

 

N.N.

 

Srpski jezik nematernji

 

II1, FOOO

Saladin Metović

Engleski jezik

VIII1,3,4,5

VII1,2,3,4,5

Almir Haznadarević

Francuski jezik

Engleski jezik

VII1,2,3,4,5

V5

Merima Zeković

Engleski jezik

VI1,2,4,5

V1,2,3,4, + Bagačiće

Adaleta Halilović

Engleski jezik

I 1,2,3,   IV1,2,3,4,5

VIII2, + Vapa

Irma Jahić

Engleski jezik

II1,2,3,4,5     III 3,4

VI 3, Fijul¼e,

Esmera Baltić

Engleski jezik

III 1,2,5,  I4,5,

Dunišiće+FOOO

Jasminka Skalonjić

Francuski jezik

VIII 1,2,3,4,5

V 2,3,4,5

Melisa Muratović

Francuski jezik

VI 1,2,3,4,5

V1

Emsad Jahić

Likovna kultura

V 1,2,3,4,5

VI 1,2,3,4,5

VII 1,2,3,4,5

Denis Hamidović

Likovna kultura

VIII 1,2,3,4,5

Sabahudin Selmanović

Muzička kultura, Hor

V 1,2,3,4,5

VI 1,2,3,4,5

Džemaludin Pul¼ić

Muzička kultura

VII 1,2,3,4,5

VIII 1,2,3,4,5

Bilal Karišik

Istorija

VII 1,2,3,4,5

VIII 1,2,3,4,5

Sanela Šol¼anin

Istorija

V 1,2,3,4,5

VI 1,2,3,4,5

Milena Jelić

Georafija

V 1,2,5

VI 1,2,3,4,5

Rusel Kolašinac

Geografija

VIII 1,2,3,4,5

Snežana Gobel¼ić

Geografija

VII 1,2,3,

Sandra Bošković

Geografija

VII 4,5

Harisa Pejčinović

Geografija

V 3,4, + fooo

Fikreta Džigal

Fizika

VI 1,2,3,4,5

VII 1,2,3,4,5

Gorica Babić

Fizika

VIII 1,2,3,4,5

Elvedin Karišik

Matematika

VIII 1,2,3,4,5

 

Merisa Prelić

Matematika

VII 1,2,3,4,5

 

Elvis Dacić

Matematika

V 1,2,4,5

 

Mirsena Feković

Matematika

V3, VI4

FOOO

Emir Koštrebić

Matematika

VI 1,2,3,5

Elida Zekić

Biologija

VI 1,2,3,4,5

VII 1,2,3,4,5

Huso Čolović

Biologija

V 1,2,3,4,5

VIII 1,2,3,4,5

Suada Ćatović

Hemija

VIII 1,2,3

Elvir Mahmutović

Hemija

VII 1,2,3,4,5

Maida Huromović

Hemija

VIII 4,5 + FOOO

Hanefija Dolićanin

TIO

V 1,2,3,4,5

VIII 1,2,3,4,5

Amir Zeković

TiO

VII 1,2,3,4,5

Enes Eminović

TIO

VI 1,2,3,+FOOO

Sead Toković

TIO

VI 4,5

 

Edin Biševac

Informatika

V, VI, VII, VIII

Miroslav Partal¼ević

Fizičko vaspitanje

VII 1,2,3,4,5

VIII 5

Ruža Gobel¼ić

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

V 1,2,3,4,5

VIII 2,3

Milisav Đurić

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

VI 1,2,3,4,5

VIII1,4

 

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.