:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kalendar takmičenja i smotri učenika za školsku 2019/2020 godinu možete preuzeti ovde.

 
  Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.