:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor škole:
Murat Hodžić, prof.

 

Sekretar:
Zumreta
Ciljević Cucak, dipl.pravnik

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.