:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna škola: "12.decembar"
ul. Nova bb
tel.020/741-185, 020/741-184
fax 020/741-185
e-mail: osnskola@yahoo.com
36310 Sjenica

 
  Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.