:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

......................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................

 

 

  Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.