:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           U ovoj školskoj godini za svoj obrazovno vaspitni rad, osim matične škole, škola će raditi i u izdvojenim odeljenjima:

          - Bagačiće,

          - Vapa,

          - Dunišiće i

          - Fijulje. 

 
  Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.