:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 

 

 

Osnovna škola: "12.decembar" - Sjenica
 

Ministarstvo prosvete...
Upis u 1. razred...
Upis u srednje škole...
 

                                                                                                                     Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.